Bejelentések

50 éve jelent meg az Astronomy & Astrophysics első száma

Termékeny fél évszázadot ünnepel a nagy presztízsű folyóirat, amelynek születésénél az ESO is bábáskodott

2019. január 30.

2019 januárjában éppen 50 éve annak, hogy megjelent az Astronomy & Astrophysics c. folyóirat első száma, amelynek létrehozásában meghatározó szerepet játszott az ESO. Alapítása óta az Astronomy & Astrophysics a terület vezető folyóiratai között számon tartott, elismert, nagy presztízsű kiadvánnyá vált.

1969 januárjában jelent meg az Astronomy & Astrophysics – röviden A&A – első száma. A bemutatkozás az alapítók 1968. áprilisi első tanácskozását követő egy éven belül megtörtént. Létrehozásának fő motivációja az a szándék volt, hogy az alapító európai tagországok saját csillagászati publikációit egyetlen nagyobb folyóirattá egyesítsék, világszerte nagyobb ismertséget és elismertséget megcélozva ezzel. Az azóta eltelt 50 évben az A&A rendkívül nagy hatású kiadvánnyá fejlődött.

Bár maga is csak néhány évvel idősebb, az ESO meghatározó szerepet játszott az A&A létrehozásában: már létező európai kormányközi csillagászati szervezetként az ESO örökíthette jogi státuszát az A&A-ra, megkönnyítve ezzel az alapítás adminisztratív folyamatát, és a projekt tényleges elindítását. Viszonzásul az ESO fontos társat kapott a folyóirattal, és képviselteti magát az Igazgatótanácsban is. Az ESO és az A&A közös céljai a mai napig tartó termékeny együttműködést alapoztak meg, az ESO még ma is szinte „elválaszthatatlan része” ennek a kiváló folyóiratnak.

Alapítása óta az ESO-hoz hasonlóan az A&A is figyelemre méltó növekedést tud felmutatni. A mindössze maroknyi európai tagállam által fémjelzett szerény kezdetek után ma már 27 tagországa van szerte a világon. A folyóirat növekvő hatóköre indokolta, hogy 2001-ben az addigi, „A European Journal” (Európai folyóirat) alcímét a lényeget sokkal jobban kifejező „Worldwide astronomical and astrophysical research” (Csillagászati és asztrofizikai kutatások világszerte) alcímre változtassák.

Az ESO alapelvével is összecsengő mottója – „csillagászokkal a csillagászokért” – összhangban áll azzal a ténnyel, hogy az egyetlen olyan vezető csillagászati folyóirat, amely nem egy ország vagy egy szervezet kizárólagos tulajdona. Az ESO és az A&A közötti, 50 éve erősített alapokon nyugvó együttműködés a jövőben is a csillagászok közösségének javát szolgálja majd.

Linkek

About the Announcement

Id:ann19005

Képek

A Tejútrendszer szívében helyet foglaló fekete lyuk körül keringő csillagok pályái
A Tejútrendszer szívében helyet foglaló fekete lyuk körül keringő csillagok pályái