Kapcsolat és Életrajz

Róbert Szabó

Konkoly Observatory
Research Centre for Astronomy and Earth Sciences of the Hungarian Academy of Sciences
H-1121 Budapest
Konkoly Thege Miklós út 15-17
Hungary
Email: eson-hungary@eso.org
Cell: +36 30 9726076

Szabó Róbert felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte. Doktori fokozatát csillagpulzáció numerikus modellezéséből szerezte 2004-ben. Ezután két évig a Floridai Egyetem Fizika Tanszékén dolgozott posztdoktorként numerikus hidrodinamikai kódok fejlesztésén. Kutatásai széles spektrumot fednek le: szakmai érdeklődése változócsillagoktól és csillagpulzációtól kezdve az exobolygókig és a naprendszerbeli kis égitestekig terjed. Az utóbbi években főként űrfotometriával foglalkozott, számos űrtávcső (CoRoT, MOST, Kepler és K2) adatait felhasználva. A Kepler és TESS Asztroszeizmológiai Tudományos Konzorciumok RR Lyrae és cefeida nemzetközi munkacsoportjait vezeti. Megalakította a magyar Kepler-csoportot. Az Európai Űrügynökség PLATO exobolygókereső missziójának legfelső irányító testületébe választották. 2016-tól az ország legnagyobb csillagászati intézményének, az MTA CSFK Csillagászati Intézetének tudományos igazgatóhelyettese. Szabó Róbert rendszeresen tanít csillagászati és asztrofizikai kurzusokat magyar egyetemeken. Volt amatőrcsillagászként ismeretterjesztő előadásokat tart minden korosztálynak, illetve gyakran tűnik fel újságokban, TV, illetve rádióműsorokban is. 2008-ban elvégezte a Magyar Tudományos Akadémia Tudománykommunikáció és Kutatásmenedzsment tanfolyamát.

Az ESO Ismeretterjesztő Hálózata

Az ESO Oktatási és Közkapcsolati osztálya létrehozott egy olyan hálózatot, aminek minden ESO tagállamban, de más országokban is vannak képviselői. Az ESO Ismeretterjesztő Hálózat (ESO Science Outreach Network, ESON) célja, hogy tagjai az adott országban működjenek, mint az ESO médiaügyekkel és ismeretterjesztéssel foglalkozó képviselői, hogy elősegítsék az ESO küldetésének és eredményeinek megismertetését, és bemutassák a csillagászat tudományának sokoldalú inspiráló hatásait.

Az ESO Ismeretterjesztő Hálózatról további információ itt található. ESO Science Outreach Network