Tiedote

Uudessa raportissa annetaan suosituksia Euroopan tulevaisuuden tähtitieteelle

3. toukokuuta 2023

Kansainvälisen johtavien tähtitieteilijöiden ryhmän, johon ESO:n henkilöstö kuuluu, tekemässä uudessa raportissa esitetään suosituksia, joiden avulla ymmärryksemme maailmankaikkeudesta tulee muuttumaan seuraavan vuosikymmenen aikana.

'ASTRONET Science Vision and Infrastructure Roadmap 2022-2035'-raportti on viimeisin kattava toimenpidesuunnitelma, jonka eurooppalaisten rahoituslaitosten, yhteisöjen ja tutkimusorganisaatioiden muodostama ASTRONET-verkosto on laatinut.

Toimenpidesuunnitelmassa esitellään keskeiset painopisteet, kuten maailmankaikkeuden alkuperän ymmärtäminen ja aurinkokuntamme planeettojen kehitys, sekä siinä annetaan suosituksia näiden saavuttamiseksi tarvittavista laitteista ja resursseista. Korkeasti koulutettujen ja motivoituneiden tutkijoiden pysyvä joukko on olennaista myös edistyksen ja yhteiskunnallisen sitoutumisen kannalta.

Merkittävistä ehdotetuista eurooppalaisista investoinneista, kuten Einstein-teleskooppi (gravitaatioaaltojen havaintolaite) ja European Solar Telescope, uudessa raportissa mainitaan, että "ESO:n Erittäin suuren teleskoopin (ELT) ja sen ensimmäisen sukupolven instrumenttien (...) rakentamisen ja käyttöönoton toteuttaminen on strategisesti erittäin tärkeää". Siinä korostetaan myös Cherenkov Telescope Arrayta (CTA) yhdeksi maanpäälisen tähtitieteteen strategiseksi painopisteeksi. ESO on osa CTA-observatoriota, CTA:ta ylläpitävää organisaatiota, ja se isännöi CTA:n eteläisen pallonpuoliskon teleskooppeja ESO:n Paranalin observatoriossa Chilessä.

Lisäksi raportissa korostetaan, kuinka tärkeää on jatkaa useiden ESO:on liittyvien projektien investointeja päivityksiin ja laajennuksiin liittyen. Esimerkkeinä ovat Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, eli ALMA:n päivitys ja uusien instrumenttien kehittäminen ESO:n Very Large Telescope ja ESO:n Very Large Telescope Interferometer kaukoputkiin.

Lopuksi raportissa korostetaan kestävyyttä ja saavutettavuutta eurooppalaisen tähtitiedeyhteisön tärkeinä painopisteinä ja tuodaan esiin, kuinka tärkeää on edistää tähtitieteen positiivista vaikutusta yhteiskuntaan ESO:n näillä alueilla toteuttamien toimien mukaisesti.

ASTRONETin raportin tavoitteena on esitellä päättäjille ja tiedejohtajille avoimesti saatavilla oleva resurssi tietoon perustuvien päätöksien tueksi, jotka ohjaisivat tieteellistä tutkimusta vaikuttavammin ja tehokkaammin.

ASTRONET on riippumaton konsortio, jonka tavoitteena on luoda eurooppalaiselle tähtitieteelle yhteinen tiedevisio kutsumalla koolle erilaisia ryhmiä selvittämään niitä haasteita, joita tieteen suurimmat kysymykset asettavat.

Raportin tuottamisessa on ollut mukana yli sata tutkijaa eri puolilta Eurooppaa. Lisäksi järjestettiin joukko julkisia kuulemisia sen varmistamiseksi, että raportti heijastelee monipuolisesti tähtitieteen eri ulottuvuuksia.

Aiempi ASTRONET Science Vision and Infrastructure Environment (julkaistu 2007 ja tarkistettu 2015) sisälsi suosituksia, jotka olivat maailmankuulujen tieteellisten infrastruktuurien, kuten ELT:n ja 'Square Kilometer Array'-observatorion (SKAO) taustalla.

Voit lukea koko raportin Astronet-sivustolta.

Lisätietoja

ASTRONET on perustettu vuonna 2005 eurooppalaisten rahoituslaitosten ja tutkimusorganisaatioiden yhteenliittymäksi (ESO, ESA ja SKAO ovat kaikki siinä mukana). Yksi sen keskeisistä tavoitteista on laatia strateginen visio ja infrastruktuuria koskeva toimenpidesuunnitelma, sekä edistää toimenpidesuunnitelmaa koskevien suositusten hyväksymistä.

ASTRONET oli EU:n rahoittama ERA-NET vuoteen 2015 asti osana HORIZON 2020 -ohjelmaa Euroopan komission tukemana. ASTRONET koostuu nyt omavaraisesta joukosta rahoituslaitoksia ja niihin liittyviä yksiköitä. ASTRONET pyrkii sisällyttämään toimintaansa koko tähtitieteen alueen aina Auringosta ja aurinkokunnastamme maailmankaikkeuden rajoihin. Tutkimus edistyy sekä Maassa sijaitsevien tutkimusyksiköiden, että avaruudesta tehtävien havaintojen avulla, yhdessä teorioiden, laboratorioastrofysiikan ja tieteellisen laskennan kanssa.

Linkit

Yhteystiedot

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 3200 6670
S-posti: press@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann23005

Kuvat

ELT edistyy vauhdilla
ELT edistyy vauhdilla