Tiedote

ESO juhlistaa kansainvälistä 'Day of Women and Girls in Science 2022'-päivää

11. helmikuuta 2022

Tänään vietetään Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tieteen parissa työskentelevien naisten ja tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on edistää naisten ja tyttöjen yhtäläisiä mahdollisuuksia tieteen tekemiselle, sekä muistuttaa meitä siitä, että heillä on tiede- ja teknologiayhteisöissämme erittäin tärkeä rooli. Heidän osallistumistaan näihin tehtäviin olisi edistettävä. ESO on ottanut tärkeitä askeleita sukupuolten väisen tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseksi myös kuluneen vuoden aikana. ESO järjestää viikon aikana erilaisia toimintoja tämän päivän kunniaksi.

Lokakuussa 2021 osana ESO:n ja YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin välistä sopimusta, joka allekirjoitettiin 2020, ESO aloitti toimintansa 'toisen mahdollisuuden ohjelmassa' (Tu Oportunidad) Chilessä. UN Womenin kanssa yhteistyössä ESO aloitti seitsemän Chile-taustaisen naisen kouluttamisen keskeisiin tähtitieteessä tarvittaviin teknisiin taitoihin, kuten suurten teleskooppien peilien pinnoitukseen. Näiden taitojen avulla he voivat lisätä työmahdollisuuksiaan ja pystyvät työskentelemään tähtitieteen huippuobservatorioissa. Tämän lisäksi useat kollegat ESO:sta Chilestä ovat liittyneet LIQCAU-mentorointiohjelmaan, jota Antofagastan yliopistot vetävät. Ohjelmassa pyritään lisäämään naisten osallistumista tieteeseen, tekniikkaan, teknologiaan ja matematiikkaan (STEM)..

ESO etsii jatkuvasti uusia tapoja, joilla sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, joista yksi on ”sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen ja kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen”. ESO on esimerkiksi edistänyt naistähtitieteilijöiden osallistumista paneeleihin, jotka arvioivat ESO:n teleskooppien havaintoaikahakemuksia ja ESO on äskettäin saavuttanut sukupuolten välisen tasapainon niiden kokoonpanoissa. Lisäksi ESO on GENERA-verkoston jäsen, jonka tavoitteena on edistää sukupuolten välisen tasa-arvon edistymistä fysiikan alalla tutkimusorganisaatioissa, yhdistyksissä ja yhteistyöverkostoissa maailmanlaajuisesti sekä kansainvälisesti vallitsevissa fysiikan yhteisöissä ja hankkeissa.

Innostaakseen naisia ja tyttöjä jatkamaan työtään tieteen parissa nostamme ESO:lla tämän viikon aikana esille erilaisia naisten tehtäviä ja urapolkuja ESO:n ESOblogissa. Olemme myös esitelleet naistähtitieteilijöiden ja insinöörien päivittäistä työtä sosiaalisen median kanavissamme.

ESO osallistuu myös kansainväliseen EIROforum-juhlaan, jossa juhlistetaan tieteen parissa työskenteleviä naisia ja tyttöjä, sekä ESO kannustaa ESO:n henkilökunnan lapsia sekä heidän ystäviään ja perheitään luovuuteen ja juhlistamaan päivää lähettämällä piirroksia teemasta 'Women in Science'. EIROforum, jonka perustaja ESO on, on Euroopan hallitustenvälinen tutkimusjärjestö foorumi, joka kokoaa yhteen kahdeksan Euroopan suurinta tutkimusorganisaatiota.

Juhlistaakseen naisten osallistumista tähtitieteeseen ESO Supernova planetaario & vierailijakeskus Garchingissa, Saksassa, järjestää lähellä sijaitsevan Max Planckin avaruusfysiikan instituutin kanssa eksoplaneettoja käsittelevän yleisöluennon verkossa.

ESO:n katsoessa tulevaisuuteen tarkastelemme säännöllisesti omia toimintatapojamme, mukaan lukien rekrytointi- ja urakehitysprosessit varmistaaksemme, että se on mahdollisimman puolueeton. Pyrimme erityisesti lisäämään ESO:n näkyvyyttä nuorten naisinsinöörien parissa pitämällä tiivistä yhteyttä esimerkiksi naisinsinöörien seuraan (Society of Women Engineers). ESO valmistelee myös tasa-arvo, yhdenvertaisuus- ja inkluusiosuunnitelmaa, joka auttaa houkuttelemaan monipuolisempaa työvoimaa ja edistämään kaikille, ja erityisesti naisille, yhdenvertaisten mahdollisuuksien toimintaympäristön kehittymistä.

 

Linkit

Yhteystiedot

Francesca Primas
ESO
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 3200 6797
S-posti: fprimas@eso.org 

Michèle Peron
ESO
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 3200 6431
S-posti: mperon@eso.org 

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 3200 6670
S-posti: press@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann22003

Kuvat

Mujeres de Antofagasta y Viña del Mar se capacitan preparando los espejos astronómicos de ESO
Mujeres de Antofagasta y Viña del Mar se capacitan preparando los espejos astronómicos de ESO
Englanniksi