Detailní pohled na snímek Mléčné dráhy vytvořený v rámci přehlídky ATLASGAL

Tento působivý nový pohled na Mléčnou dráhu byl zveřejněn u příležitosti dokončení přehlídky ATLASGAL (APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy). V rámci tohoto programu prováděl radioteleskop APEX z jižní polokoule první mapování rozsáhlých oblasti oblohy podél roviny Galaxie v pásmu submilimetrového elektromagnetického záření – mezi infračerveným a rádiovým zářením – a to s lepším rozlišením, než umožňují současné kosmické dalekohledy.

Data získaná pomocí APEX na vlnové délce 0.87 mm jsou zobrazena červeně. Modrý snímek v pozadí pořídil na kretších vlnových délkách kosmický teleskop Spitzer (NASA, Spitzer Space Telescope) v rámci přehlídky GLIMPSE. Slabší, ale rozsáhlejší červené struktury představují pozorování provedené pomocí satelitu Planck (ESA).

Kredit:

ESO/APEX/ATLASGAL consortium/NASA/GLIMPSE consortium/ESA/Planck. Music: Johan B. Monell (www.johanmonell.com)

O videu

Id:eso1606a
Jazyk:cs
Datum zveřejnění:24. února 2016 12:00
Související články:eso1606
Doba trvání:08 m 10 s
Frame rate:30 fps

O objektu


Ultra HD (info)


HD


Medium

Video podcast
95,3 MB

For Broadcasters