Představa prachových zrn v prachoplynném disku

Předpokládá se, že kamenné planety vznikají v důsledku náhodných kolizí a slepování původně mikroskopických částic v discích hmoty kolem hvězd. Tato drobná zrníčka známá jako kosmický prach se podobají velmi jemným sazím či písku. Astronomové využívající přístroj ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) objevili, že vnější oblasti prachového disku kolem hnědého trpaslíka - objektu podobného obřím plynným planetám, který je příliš malý, aby zářil jako hvězda - obsahují až milimetrová pevná zrnka. Jsou tedy podobná těm, které nalézáme v hustších discích kolem mladých hvězd. Překvapivý objev je tvrdým oříškem pro současné teorie vzniku kamenných planet o velikosti Země a naznačuje, že tyto objekty by mohly být ve vesmíru ještě početnější, než se dříve myslelo.   

Video znázorňuje představu disku hmoty kolem a detailní pohled na jemná prachová zrnka která se v něm srážejí a slepují do větších struktur.

Kredit:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Calçada (ESO)/M. Kornmesser (ESO) Music: movetwo

O videu

Id:eso1248b
Jazyk:cs
Datum zveřejnění:30. listopadu 2012 12:00
Související články:eso1248
Doba trvání:48 s
Frame rate:30 fps

O objektu


HD


Large


Medium

Video podcast
8,9 MB

Small

Malý FLASH
3,7 MB

For Broadcasters