Dalekohled VLT (Very Large Telescope)

Nejmodernější astronomická observatoř pro pozorování ve viditelném světle


Webcam | 09 Mar 2017 19:01 CET
LIVE

ŽIVĚ panoramatický záběr z Observatoře Paranal (18 Dec 2015 01:00 CET)

Soustava dalekohledů VLT (Very Large Telescope) je vlajkovou lodí evropské astronomie pro pozorování ze zemského povrchu na počátku třetího tisíciletí. Je to nejmodernější optický přístroj na světě, sestávající ze čtyři hlavních dalekohledů s primárním zrcadlem o průměru 8,2 m a čtyř 1,8m pohyblivých pomocných dalekohledů. Dalekohledy mohou pracovat všechny společně a tak vytvořit obří "interferometr", Interferometr Velmi velkého dalekohledu ESO neboli VLTI, který umožňuje astronomům pozorovat až 25krát jemnější podrobnosti než s každým z teleskopů samostatně. Ve VLTI se světlené paprsky kombinují díky složitému systému zrcadel v podzemních tunelech tak, aby délka dráhy světla od každého teleskopu do interferometru byla stejně dlouhá s přesností lepší než 1/1000 mm na sto metrů. S touto přesností dokáže VLTI rekonstruovat obrazy o úhlovém rozlišení několika milivteřin, což je stejné, jako kdybychom od sebe rozlišovali dva přední reflektory automobilu ve vzdálenosti Měsíce.

Jednotlivé hlavní 8,2m dalekohledy VLT se také mohou využívat samostatně. S jediným tímto dalekohledem se dají při hodinové expozici pořídit snímky velmi slabých objektů – až do hvězdné velikosti 30 magnitud. To se rovná pozorování objektů, jejichž světlo je 4miliardkrát slabší, než dokážeme spatřit pouhým okem.

Velké dalekohledy jsou pojmenovány Antu, Kueyen, Melipal a Yepun. Více o významu těchto jmen se dočtete zde.

Webkamera ŽIVĚ

Paranal map and safety
Mapa observatoře Paranal. Kredit: ESO

Webcam | 18 Dec 2015 01:00 CET
Last image before nightfall

ŽIVĚ pohled na dalekohled MELIPAL (UT3) - (18 Dec 2015 01:00 CET)

Webcam | 18 Dec 2015 01:00 CET
Last image before nightfall

Při mimořádné dohlednosti je možné z Cerro Paranal v dálce pozorovat mohutný vulkán Llullaillaco (6 739 m). Nachází si asi 190 kilometrů daleko na hranici s Argentinou. (18 Dec 2015 01:00 CET)

Prohlídka Observatoře Paranal

Virtual Tour at ESO Very Large Telescope

Kliknutím na snímek začne Virtuální prohlídka dalekohledu VLT zvenku i zevnitř.

Navštivte Observatoř Paranal

Dalekohledy a přístroje

Program přístrojového vybavení pro VLT je nejambicióznější projekt, jaký byl kdy vytvořen pro jednu observatoř. Zahrnuje širokoúhlé zobrazovače, kamery a spektrografy korigované adaptivní optikou, stejně jako spektrografy pro více objektů a spektrometry s vysokým rozlišením, a pokrývá širokou oblast spektra, od dalekého ultrafialového oboru (300 nm) po střední infračervené vlnové délky (24 μm).

Hlavní dalekohledy (Unit Telescopes, UT)

Dalekohledy s primárním jsou umístěny v uzavřených budovách s kontrolovanou teplotou, které se otáčejí současně s dalekohledy. Jejich konstrukce minimalizuje jakékoli nepříznivé vlivy na pozorovací podmínky, například turbulence vzduchu uvnitř tubusu dalekohledu, k nimž by jinak mohlo dojít v důsledku změn teploty a proudění vzduchu. První ze samostatných hlavních dalekohledů, 'Antu', zahájil pravidelnou rutinní vědeckou práci 1. dubna 1999. Dnes jsou v provozu všechny čtyři hlavní i všechny čtyři pomocné dalekohledy.

Budovy ukrývající dalekohledy VLT mají výšku 28,5 m a průměr 29 m.

Pomocné dalekohledy (Auxiliary Telescopes, AT)

Třebaže čtyři 8,2m hlavní dalekohledy mohou pracovat společně ve VLTI, většinou se využívají pro samostatná pozorování a pro interferometrická pozorování jsou volné pouze po omezený počet nocí v roce. Avšak 4 menší jednoúčelové pomocné teleskopy s primárním zrcadlem o průměru 1,8 m (AT) jsou k dispozici tak, aby mohl být VLTI v provozu každou noc.

Další informace jsou k dispozici zde.

Věda s dalekohledem VLT

Přínos VLT pro pozorovací astronomii je nezpochybnitelný. Jde o nejproduktivnější samostatné pozemní zařízení a výsledky VLT se publikují v takovém množství, že vychází v průměru více než jedna recenzovaná vědecká práce denně. VLT výrazně přispívá k tomu, že se ESO stává nejproduktivnější pozemní observatoří na světě. VLT odstartoval novou éru objevů, na svém kontě má několik pozoruhodných vědeckých prvenství, včetně prvního snímku extrasolární planety (eso0428), sledování dráhy jednotlivých hvězd obíhajících kolem supermasivní černé díry v centru naší Galaxie (eso0846) a pozorování dosvitu nejvzdálenějšího záblesku záření gama.

Více informací o vědě s dalekohledem VLT

Více informací o dalekohledu VLT

Residencia

Hotel na observatoři Paranal, Residencia, je architektonicky oceněná budova, která slouží jako zázemí pro vědce a techniky. Objevil se jako kulisa ve filmu o James Bondovi Quantum of Solace.

VLT upoutávka

VLT upoutávka ke stažení ve video archivu.

VLT

Name: Very Large Telescope
Site: Cerro Paranal
Altitude: 2635 m
Enclosure: Compact optimised cylindrical enclosure
Type: Optical/infrared, with interferometry
Optical design: Ritchey-Chrétien reflector
Diameter. Primary M1: 8.20 m
Material. Primary M1: ZeroDur
Diameter. Secondary M2: 0.94 m
Material. Secondary M2: Beryllium
Diameter. Tertiary M3: 1.242 x 0.866 m (elliptical flat)
Mount: Alt-Azimuth mount
First Light date: UT1, Antu: 25 May 1998
UT2, Kueyen: 1 March 1999
UT3, Melipal: 26 Jan 2000
UT4, Yepun: 4 September 2000
Active Optics: Yes
Adaptive Optics: UT4: Laser Guide Star + NACO
Interferometry: UT maximum 130 m baseline
Images taken with the VLT: Link
Images of the VLT: Link
Press Releases with the VLT: Link

Did you know?
The Paranal observatory site is so remote that everything needed must be brought in specially. The 60 000 litres of water that are used per day are delivered by truck from Antofagasta.

VLT na Google map

Prohlédnout větší mapu3D model dalekohledů ke stažení jako doplněk do Google earth (kmz file, 4.8MB)