ESO Council visiting Ansaldo (part 11)

ESO Council visiting the Ansaldo factory in Milan in November 1995. The Ansaldo manufactured the mechanical structures for the VLT's (Very Large Telescope) main 8.2 m unit telescopes (UTs).

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistorycouncilansaldovisitnov96k
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:14 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
2,9 MB

Medium

Flash Mesatar
2,5 MB

Small

QT e vogël
772,8 KB

For Broadcasters