VLT structure movement

Animation of the movement of the VLT structure in 1996.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-vltstrucmodb96
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:15 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,2 MB

Medium

Flash Mesatar
2,7 MB

Small

QT e vogël
856,4 KB

For Broadcasters