VLT structure rotation

This video shows the rotation of the VLT structure in 1997.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-vltstrucit97g
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:15 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Very Large Telescope
Tipi:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,1 MB

Medium

Flash Mesatar
2,6 MB

Small

QT e vogël
812,8 KB

For Broadcasters


Shih dhe