Transporting the VLT mirror — 1993 — clip 4

Transporting the VLT Mirror through Germany in 1993.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-transgermd93
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:18 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Very Large Telescope
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,9 MB

Medium

Flash Mesatar
3,4 MB

Small

QT e vogël
1014,5 KB

For Broadcasters