Preparations for M1 transport

1993 - Staff covers the VLT M1 mirror in preparation for its transport.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-prepm1transp93
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:15 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,1 MB

Medium

Flash Mesatar
2,7 MB

Small

QT e vogël
795,5 KB

For Broadcasters