Paranal weather station

The weather station on the summit of Paranal. 1991.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-parmeteostatc91
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:18 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,8 MB

Medium

Flash Mesatar
3,2 MB

Small

QT e vogël
987,5 KB

For Broadcasters