M1 mirror lifting

Lifting of the M1 mirror at SCHOTT during the final stage of preparation for transportation to REOSC France. 1993.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-mirrorlifting93
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:15 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,3 MB

Medium

Flash Mesatar
2,9 MB

Small

QT e vogël
834,6 KB

For Broadcasters


Shih dhe