M1 mirror transport clip 11

1997 -The VLT M1 Mirror arrives at the basecamp.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-m1transl97
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:15 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,0 MB

Medium

Flash Mesatar
2,5 MB

Small

QT e vogël
820,1 KB

For Broadcasters