M1 mirror transport clip 5

1997 - Transport of the VLT M1 Mirror.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-m1transe97
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:15 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,0 MB

Medium

Flash Mesatar
2,7 MB

Small

QT e vogël
806,3 KB

For Broadcasters