M1 mirror transport clip 4

1997 - Transport of the VLT M1 Mirror.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-m1transd97
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:17 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,6 MB

Medium

Flash Mesatar
3,1 MB

Small

QT e vogël
998,7 KB

For Broadcasters