M1 mirror stress testing

Internal stress measurements of the M1 mirror. SCHOTT, Germany. 1994.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-m1stressmeasua94
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:16 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,3 MB

Medium

Flash Mesatar
2,7 MB

Small

QT e vogël
850,5 KB

For Broadcasters