M1 Mirror assemby process

Spherical measurement of the M1 mirror. REOSC France, 1994.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-m1sphermeasb94
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:18 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,9 MB

Medium

Flash Mesatar
3,2 MB

Small

QT e vogël
987,4 KB

For Broadcasters


Shih dhe