Polishing M1 mirror

The initial rough polishing process of the M1 mirror. REOSC, France, 1994.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-m1grinda94
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:19 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
4,1 MB

Medium

Flash Mesatar
3,6 MB

Small

QT e vogël
1,1 MB

For Broadcasters


Shih dhe