M1 assembly process

Turning of the M1 mirror during the manufacture production process. At SCHOTT, Germany, 1993.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-m1frameremov93
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:17 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Very Large Telescope
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,6 MB

Medium

Flash Mesatar
3,1 MB

Small

QT e vogël
966,1 KB

For Broadcasters


Shih dhe