M1 dummy cell positioning

Positioning of the M1 dummy cell in order to verify the positioning of the mirror. Mirror Maintenance Building, 1997.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-m1cellparab97
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:16 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,3 MB

Medium

Flash Mesatar
2,8 MB

Small

QT e vogël
862,1 KB

For Broadcasters