M1 dummy mirror

1997 - Engineers placing the M1 Dummy Mirror in the VLT M1 mirror cell.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-m1celldummyb97
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:15 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,0 MB

Medium

Flash Mesatar
2,7 MB

Small

QT e vogël
785,9 KB

For Broadcasters


Shih dhe