M1 dummy mirror

1997 - Engineers placing the M1 dummy mirror in the M1 Mirror Cell.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-m1celldummya97
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:17 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,6 MB

Medium

Flash Mesatar
3,2 MB

Small

QT e vogël
914,8 KB

For Broadcasters