VLT enclosure

1996 - Very Large Telescope(VLT) Enclosure

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-enclosurea96
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:13 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
2,5 MB

Medium

Flash Mesatar
2,1 MB

Small

QT e vogël
654,2 KB

For Broadcasters


Shih dhe