Pouring concrete at Paranal

Workers pouring cement for the foundations of the VLT in 1994.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-concrpouringb94
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:16 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Very Large Telescope
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,4 MB

Medium

Flash Mesatar
3,0 MB

Small

QT e vogël
861,7 KB

For Broadcasters