VLT VISTA control room (part 8)

Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA).

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlt2009clipsvistaobs8
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:13 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
2,4 MB

Medium

Flash Mesatar
2,1 MB

Small

QT e vogël
634,9 KB

For Broadcasters