VLT time-lapse movie (part 2)

VLT Time-apse movie.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlt2009clipsuttimelapse2
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:23 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
5,4 MB

Medium

Flash Mesatar
4,6 MB

Small

QT e vogël
1,4 MB

For Broadcasters