VLT time-lapse movie (part 1)

VLT time-lapse movie.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlt2009clipsuttimelapse1
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:21 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
4,6 MB

Medium

Flash Mesatar
4,0 MB

Small

QT e vogël
1,2 MB

For Broadcasters