VLT platform (part 6) time-lapse

Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) Platform.

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlt2009clipsplatform6
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:07 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
2,0 MB

Medium

Flash Mesatar
1,9 MB

Small

Flash i vogël
466,0 KB
QT e vogël
319,7 KB

For Broadcasters