El Valle de la Luna UHD time-lapse

A time-lapse taken from El Valle de la Luna (Valley of the Moon), located 13 kilometres west of San Pedro de Atacama. Captured during the ESO Ultra HD Expedition.

Të drejtat:

Rreth kësaj Videoje

Id:uhd_tl_babak_04_moonv
Data e Publikimit:Maj 13, 2014, 11:15 CEST
Kohëzgjatja:13 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


Ultra HD (info)


HD


Large

QT e madhe
4,1 MB

Medium

Flash Mesatar
3,4 MB

Small

QT e vogël
970,2 KB

For Broadcasters