Mirror recoating at the Very Large Telescope (part 22) (Time-lapse)

Mirror Recoating at the Very Large Telescope in Cerro Paranal.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:recoating22timelapse
Data e Publikimit:Jan 27, 2010, 20:27 CET
Kohëzgjatja:18 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
3,6 MB

Medium

Flash Mesatar
3,3 MB

Small

QT e vogël
921,4 KB

For Broadcasters