Paranal VLT Unit Telescopes time-lapse

This time-lapse video shows the VLT Unit Telescopes as they open up, at sunset, and get ready for a night of observations.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:paranal-vlt08timelaps1
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:21 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
4,8 MB

Medium

Flash Mesatar
4,0 MB

Small

QT e vogël
957,2 KB

For Broadcasters