MPG/ESO 2.2-metre telescope (part 3)

The MPG/ESO 2.2m Telescope on La Silla (Part 3). Read more about it on this link.

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:lasillampgesotel3
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:18 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:La Silla

HD


Large

QT e madhe
3,9 MB

Medium

Flash Mesatar
3,4 MB

Small

QT e vogël
1,0 MB

For Broadcasters