The NTT mirror

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:lasilla-nttmirror
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:14 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:La Silla

Large

QT e madhe
2,8 MB

Medium

Flash Mesatar
2,3 MB

Small

QT e vogël
716,5 KB

For Broadcasters


Shih dhe