Optics lab (part 3)

This movie shows the Optics Lab at the ESO Headquarters in Germany in 1992.

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:hqopticlab92c
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:16 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Premises

Large

QT e madhe
3,3 MB

Medium

Flash Mesatar
2,8 MB

Small

QT e vogël
842,6 KB

For Broadcasters