NTT remote control room (part 1)

This video shows the control room of the ESO New Technology Telescope in 1992.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:hqnttremcontrol92a
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:20 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:New Technology Telescope
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:La Silla

Large

QT e madhe
4,4 MB

Medium

Flash Mesatar
3,8 MB

Small

QT e vogël
1,1 MB

For Broadcasters


Shih dhe