Expansion of the Universe clip

Të drejtat:

ESO/L. Calçada

Rreth kësaj Videoje

Id:expansionuniverse1
Data e Publikimit:Maj 3, 2012, 11:37 CEST
Kohëzgjatja:41 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Tipi:Early Universe : Cosmology
Kategori:Cosmology

HD


Large

QT e madhe
9,4 MB

Medium

MPEG-1 Mesatar
16,3 MB
Flash Mesatar
9,0 MB

Small

QT e vogël
2,2 MB

For Broadcasters


Shih dhe