Video News Release (B-roll): ESO Celebrates its 50 Anniversary (eso1238d)

Interviews with ESO Director for Science, Bruno Leibundgut and ESO Director General Tim de Zeeuw, on the occasion of ESO's 50th anniversary, 5 October 2012.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:eso1238d
Data e Publikimit:Oct 5, 2012, 16:00 CEST
Publikime të ngjashme:eso1238
Kohëzgjatja:01 m 17 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
110,7 MB

Medium

Publikim Video
88,7 MB
Flash Mesatar
8,8 MB

Small

Flash i vogël
42,3 MB
QT e vogël
27,2 MB

For Broadcasters


Shih dhe