Array of ALMA antennas on Chajnantor

Close-up view of the dish of a European ALMA antenna as it moves in unison with the other antennas. 

Të drejtat:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Rreth kësaj Videoje

Id:eso1137m
Data e Publikimit:Oct 3, 2011, 11:30 CEST
Publikime të ngjashme:eso1137
Kohëzgjatja:22 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
4,8 MB

Medium

Flash Mesatar
4,0 MB

Small

QT e vogël
1,2 MB

For Broadcasters