3D animation of the Orion nebula

Zooming out of the Orion Nebula (artist's impression)

Të drejtat:

ESO/M. Kornmesser

Rreth kësaj Videoje

Id:eso1006f
Data e Publikimit:Shk 10, 2010, 12:00 CET
Publikime të ngjashme:eso1006
Kohëzgjatja:26 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
5,9 MB

Medium

Flash Mesatar
5,0 MB

Small

QT e vogël
1,4 MB

For Broadcasters