An ALMA antenna en route to the plateau of Chajnantor for the first time

An ALMA antenna en route to the plateau of Chajnantor for the first time.

Të drejtat:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Rreth kësaj Videoje

Id:eso0935d
Data e Publikimit:23 Shtator 2009
Publikime të ngjashme:eso0935
Kohëzgjatja:24 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
5,4 MB

Medium

Flash Mesatar
4,7 MB

Small

QT e vogël
1,4 MB

For Broadcasters