Pan on the Omega Nebula

Pan on the Omega Nebula.

Music by John Dyson from the CD darklight.

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:eso0925b
Data e Publikimit:07 Korrik 2009
Publikime të ngjashme:eso0925
Kohëzgjatja:41 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Nebulae

HD


Large

QT e madhe
10,4 MB

Medium

MPEG-1 Mesatar
13,9 MB
Flash Mesatar
7,9 MB

Small

QT e vogël
2,7 MB

For Broadcasters