The Very Large Telescope trailer 2008

This 5 minute long trailer shows the VLT in operation, the science it produced as well as its construction. An amazing story!

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:eso0816a
Data e Publikimit:27 Maj 2008
Publikime të ngjashme:eso0816
Kohëzgjatja:05 m 07 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


Large

QT e madhe
79,8 MB

Medium

Publikim Video
58,7 MB
Flash Mesatar
65,4 MB

Small

Flash i vogël
30,6 MB
QT e vogël
19,1 MB

For Broadcasters


Legacy Videos

Legacy Video
43,1 MB

Shih dhe