ELT segments 12k

Assembled ELT mirror segments undergoing testing at ESO´s Garching facility, Germany.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:eltsegments12k
Data e Publikimit:Maj 16, 2012, 12:07 CEST
Kohëzgjatja:16 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
3,3 MB

Medium

Flash Mesatar
2,7 MB

Small

QT e vogël
886,7 KB

For Broadcasters