ELT segments 12i

Assembled ELT mirror segments undergoing testing at ESO´s Garching facility, Germany.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:eltsegments12i
Data e Publikimit:Maj 16, 2012, 12:00 CEST
Kohëzgjatja:18 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
3,9 MB

Medium

Flash Mesatar
3,3 MB

Small

QT e vogël
1,0 MB

For Broadcasters