ELT segments 12b

Assembled ELT mirror segments undergoing testing at ESO´s Garching facility, Germany.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:eltsegments12b
Data e Publikimit:Maj 16, 2012, 11:58 CEST
Kohëzgjatja:17 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
3,5 MB

Medium

Flash Mesatar
3,1 MB

Small

QT e vogël
904,5 KB

For Broadcasters