ELT design study 5

ESO engineers discuss ELT design study.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:elt12designstudyf
Data e Publikimit:Sht 11, 2012, 13:39 CEST
Kohëzgjatja:21 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
4,6 MB

Medium

Flash Mesatar
4,4 MB

Small

QT e vogël
1,2 MB

For Broadcasters


Shih dhe