ELT design study 1

ESO engineers discuss ELT design study.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:elt12designstudya
Data e Publikimit:Sht 11, 2012, 13:40 CEST
Kohëzgjatja:24 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
5,4 MB

Medium

MPEG-1 Mesatar
10,2 MB
Flash Mesatar
4,8 MB

Small

QT e vogël
1,3 MB

For Broadcasters