Checking the foundations of an ALMA antenna (part 3)

Checking an ALMA antenna pad in a protecting tent at the Array Operations Site on the Chajnantor plateau.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:almafoundationcheck09d
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:16 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:ALMA AOS
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
3,2 MB

Medium

Flash Mesatar
2,8 MB

Small

QT e vogël
835,4 KB

For Broadcasters